Mikrokredīts bez ķīlas zemniekam

Līdz 70% no pēdējo 2 gadu vidējiem Lauku atbalsta dienesta saņemtajiem maksājumiem, bez papildu nodrošinājuma vai ķīlas

Piesakies

 • 1000 - 20000 EUR
 • Brīvi izvēlētam mērķim
 • Pieteikšanās brīdī vari būt citas bankas klients
 • Uz 1 gadu ar iespēju pagarināt termiņu
 • Procentu likme sākot no 12% gadā
 • Komisijas maksa 2% no summas, bet ne vairāk kā 150 EUR

Piemērotākais kredīts zemnieku saimniecībai

Lai darbi turpinās!

 • Jāaizpilda atbalsta kredīta pieteikums
 • Jāiesniedz izdruka no Lauku atbalsta dienesta (LAD) e-pieteikšanās sistēmas par pēdējos 2 gados saņemtajām subsīdijām (VPM, ZAL, ADSI (tai skaitā ADI un ASI), BLA (tai skaitā BLAJ, BLAV), RLZP, BDUZ, SMI) un pašlaik deklarētajām platībām
 • Jāiesniedz pēdējā VID iesniegtā gada ienākumu deklarācija kopā ar tās pielikumu D3 (Ienākumi no saimnieciskās darbības), ja grāmatvedība tiek kārtota vienkāršā ieraksta sistēmā
 • Jāparaksta vienošanās par kredīta izsniegšanu jebkurā bankas filiālē

Ērta iztērētā kredītlimita atmaksa

 • Iespēja atmaksāt kredītu pirms termiņa
 • Ik mēnesi jāatmaksā vismaz 5% no iztērētās summas
 • Ikmēneša maksājums par iztērēto kredītlimitu jāveic līdz nākamā mēneša 15. datumam
 • Procentu maksājums jāveic tikai par iztērēto kredītlimita summu
 • Atmaksājot iztērēto kredītlimitu pilnībā vai tikai tā daļu, atmaksātā summa uzreiz ir pieejama atkārtotai izmantošanai

Profesionāls padoms un konsultācijas par bankas pakalpojumiem

Augstākā līmeņa apkalpošana

Vēlies uzzināt vairāk?

Zvani 67010000 vai raksti info@citadele.lv