Akreditīvi

Samazina starptautisko tirdzniecības darījumu risku

Piesakies konsultācijai

 • Nodrošina pirkšanas/pārdošanas darījumu risku samazināšanu
 • Nodrošina preču vai pakalpojumu apmaksas garantiju
 • Ir drošs starptautiski atzīts maksājuma veids
 • Darbību regulē Starptautiskās Tirdzniecības Palātas izdotie noteikumi

Drošāki importa un eksporta darījumi

Mēs sagatavosim uzņēmumam visefektīvāko risinājumu

Akreditīvs būtu nepieciešams, ja

 • Ir jauns starptautiska darījuma partneris, ar kuru biznesa attiecības nav pārbaudītas
 • Sadarbības partneris pieprasa akreditīvu, ka norēķina veidu
 • Tu, kā pārdevējs, neesi pārliecināts par pircēja maksātspēju
 • Tu, kā pircējs, neesi pārliecināts, ka pārdevējs piegādās preci
 • Darījumi tiek slēgti ar ārzemju partneriem (Ķīnā, Indijā, u.c.) – t.i. valstīs, no kuram piegade notiek ilgi un nav specifisku zināšanu par šo valstu likumdošanu un tml.

Citadele banka noformēs importa akreditīvu pret tavu sniegto nodrošinājumu

 • Naudas līdzekļi akreditīva summas apmērā, kas tiek ieskaitīti akreditīvu nodrošinājuma kontā
 • Uzņēmumam vai trešajām personām piederoši nekustamie īpašumi
 • Komercķīla uz uzņēmumam piederošiem aktīviem
 • Fizisku personu un citu uzņēmumu galvojumi
 • Cits bankai pieņemams nodrošinājums

Vēlies uzzināt vairāk?

Zvani vai raksti

+371 67010907, +371 67010512