/ Cenrādis / Elektroniskie pakalpojumi / Autorizācijas ierīces

Autorizācijas ierīces

PrivātpersonāmUzņēmumiem

DIGIPASS izsniegšana 40 EUR
DIGIPASS 780/MobileSCAN izsniegšana 70 EUR
Bloķēta DIGIPASS atbloķēšana, ja tas ir nobloķējies izmantošanai Citadele internetbankā bez maksas
Bloķēta DIGIPASS nomaiņa vai atbloķēšana (ja ierīce bloķēta klienta neuzmanības dēļ) 30 EUR
Bloķēta DIGIPASS nomaiņa vai atbloķēšana (ja ierīce bloķēta tehnisku iemeslu dēļ) bez maksas
DIGIPASS GO3 izsniegšana vai nomaiņa 10 EUR
Bloķēta DIGIPASS, DIGIPASS GO3 atbloķēšana, ja tas ir nobloķējies izmantošanai Citadele internetbankā bez maksas
DIGIPASS GO3 maiņa tehnisko iemeslu dēļ (divu gadu laikā no pieslēgšanas brīža) bez maksas
Kodu kartes izsniegšana bez maksas
Kodu kartes nomaiņa pēc klienta lūguma 1.50 EUR
MobileSCAN aktivizācija vienas licences ietvaros1,2,3 10 EUR
MobileSCAN pirmreizēja/atkārtota aktivizācija esošās licences ietvaros1,2 bez maksas
Spēkā no 19.09.2016.
1 Pie vienas MobileSCAN licences iespējams pievienot vairākas mobilās ierīces.
2 MobileSCAN iespējams pieslēgt Citadele internetbankā, kā arī filiālēs un klientu apkalpošanas centros Latvijā.
3 Pieslēdzot MobileSCAN internetbankā vai filiālē, privātpersonas var lietot to 6 mēnešus bezmaksas! Komisija tiks vienreiz automātiski ieturēta no klienta konta pēc 6 mēnešiem no MobileSCAN licences aktivizācijas brīža

DIGIPASS izsniegšana 40 EUR
DIGIPASS 780/MobileSCAN izsniegšana 70 EUR
Bloķēta DIGIPASS atbloķēšana, ja tas ir nobloķējies izmantošanai Citadele internetbankā bez maksas
Bloķēta DIGIPASS nomaiņa vai atbloķēšana (ja ierīce bloķēta klienta neuzmanības dēļ) 30 EUR
Bloķēta DIGIPASS nomaiņa vai atbloķēšana (ja ierīce bloķēta tehnisku iemeslu dēļ) bez maksas
DIGIPASS GO3 izsniegšana vai nomaiņa 10 EUR
Bloķēta DIGIPASS, DIGIPASS GO3 atbloķēšana, ja tas ir nobloķējies izmantošanai Citadele internetbankā bez maksas
DIGIPASS GO3 maiņa tehnisko iemeslu dēļ (divu gadu laikā no pieslēgšanas brīža) bez maksas
Kodu kartes izsniegšana bez maksas
Kodu kartes nomaiņa pēc klienta lūguma 1.50 EUR
MobileSCAN aktivizācija vienas licences ietvaros1,2,3 10 EUR
MobileSCAN pirmreizēja/atkārtota aktivizācija esošās licences ietvaros1,2 bez maksas
Spēkā no 19.09.2016.
1 Pie vienas MobileSCAN licences iespējams pievienot vairākas mobilās ierīces.
2 MobileSCAN iespējams pieslēgt Citadele internetbankā, kā arī filiālēs un klientu apkalpošanas centros Latvijā.
3 Pieslēdzot MobileSCAN internetbankā vai filiālē, privātpersonas var lietot to 6 mēnešus bezmaksas! Komisija tiks vienreiz automātiski ieturēta no klienta konta pēc 6 mēnešiem no MobileSCAN licences aktivizācijas brīža