Autorizācijas ierīču darījumu limiti

Visi maksājumu limiti ir norādīti eiro vai ekvivalenta summa citā valūtā

Kontu attālinātās vadības sistēmas  

CITADELE INTERNETBANKA 

Visas autorizācijas ierīces tiek grupētas sekojošās autorizācijas ierīču kategorijās:

Autorizācijas ierīču kategorija Dienas debeta apgrozījuma limits, EUR
ZEMS 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši EUR)
VIDĒJS 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši EUR)
AUGSTS 250 000,00 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši EUR)
INDIVIDUĀLS 30 000 000,00 EUR (trīsdesmit miljoni EUR)

Visas autorizācijas ierīces tiek iedalītas sekojošās autorizācijas ierīču kategorijās:

Autorizācijas ierīču kategorija Autorizācijas ierīces
ZEMS Kodu karte; MobileSCAN Zems (Mobile SCAN, kas aktivizēts internetbankā ar kodu karti vai mobilajā lietotnē ar SMS, vai MobileSCAN, kas aktivizēts uz potenciāli nedrošas ierīces); TouchID, FaceID ar MobileScan Zems
VIDĒJS DIGIPASS GO3; MobileSCAN Vidējs (Mobile SCAN, kas aktivizēts internetbankā ar DIGIPASS GO3 uz drošas ierīces)
AUGSTS MobileSCAN Augsts (Mobile SCAN, kas aktivizēts uz drošas ierīces)
INDIVIDUĀLS DIGIPASS 780; DIGIPASS 320 (un vecāki DIGIPASS ierīču modeļi)

Sekojoši autorizācijas ierīču kategoriju limiti tiek noteikti vairāku maksājumu apstiprināšanai ar vienu autorizācijas kodu (maksājumu paka):

Autorizācijas ierīču kategorija Maksājumu pakas limits (maksājumu skaits) Maksājumu pakas limits (maksājumu kopsumma)
ZEMS1 50 (piecdesmit) 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši EUR)
VIDĒJS1 50 (piecdesmit) 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši EUR)
AUGSTS1 500 (pieci simti) 250 000,00 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši EUR)
INDIVIDUĀLS1,2 500 (pieci simti) 2 000 000,00 EUR (divi miljoni EUR)

Spēkā no 15.10.2019.

Papildus tiek noteikti sekojoši limiti FaceID un TouchID kopā ar MobileSCAN Augsts limiti:

  1. Viena transakcijas limits sakrīt ar dienas debeta apgrozījuma limitu un tiek noteikts 10 000 EUR (desmit tūkstoši EUR) apmērā;
  2. Maksājumu pakas limits tiek noteikts 10 000 EUR (desmit tūkstoši EUR) apmērā.


Jebkuras maksājumu pakas limits, kas apstiprināts ar MobileSCAN un DIGIPASS 780 ir 500 (pieci simti) maksājumi.
Maksājumu pakas limits, kas apstiprināts ar Digipass 320 (vai vecākiem Digipass modeļiem) ir 50 (piecdesmit) maksājumi