Izmaiņas cenrādī ar 01.05.2021

Kā mainīsies skaidras naudas izņemšanas limiti bankomātos?


Kartēm X smart, Citadeles norēķinu karte, Citadeles norēķinu karte ar e-talonu un Mastercard Debit mainīsies summa, ko var izņemt bez komisijas maksas no – no EUR 800 uz EUR 750 mēnesī. Mainīsies arī % komisijas apmērs, kas tiks piemērots, ja šis limits tiks pārsniegts Citadeles bankomātos – no 0.29% uz 1% no summas. 

Kartēm X smart, X supreme, X prime un X Infinite ir atcelts ierobežojums 5 bezmaksas reižu skaitam skaidras naudas izņemšanai citu banku bankomātos. Tas nozīmē, ka šīm kartēm turpmāk būs tikai summas ierobežojums. Katrai kartei piemēroto maksimālo summu var redzēt Cenrādī. Tā, piemēram, X prime tā ir EUR 1500 mēnesī.  Vienlaikus mainīsies % komisijas apmērs, ja šīs summas limits ir pārsniegts Citadeles bankomātos – no 0.29% uz 1%. 

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?