Maksājumi

Kādas ir prasības, noformējot Krievijas rubļu maksājumus?

Maksājumi Krievijas rubļos uz jebkuru saņēmējbanku tiek izpildīti kā Starptautiskie maksājumi, izmantojot Citadeles Krievijas rubļu korespondentbanku. Maksājumam Krievijas rubļos ir jābūt noformētam atbilstoši Krievijas Federācijas Centrālās bankas prasībām, un tās ir šādas:

  • Visa informācija maksājumā jāievada latīņu burtiem, atbilstoši transliterācijas tabulai.
  • Saņēmēja informācija: maksājumā jābūt norādītam pilnam saņēmēja nosaukumam. Fiziskām personām tas ir uzvārds, vārds un tēva vārds. Juridiskām personām (uzņēmumiem) obligāti jānorāda uzņēmējdarbības formas saīsinājums - OOO, OAO, ZAO, u.tml. Individuālo uzņēmēju gadījumā jānorāda uzņēmējdarbības formas saīsinājums IP.
    Saņēmējam – juridiskai personai – jānorāda saņēmēja 10 ciparu INN kods (nodokļu maksātāja identifikācijas kods). Individuālo uzņēmēju gadījumā INN kods būs 12 ciparu garš.

Jānorāda arī saņēmēja 9 ciparu KPP kods, ja tas ir zināms. SVARĪGI! Tehnisku iemeslu dēļ AS Citadele banka nenodrošina budžeta maksājumu izpildi Krievijas rubļos.

  • Saņēmēja adrese un pilsēta
  • Saņēmēja konta numurs: jānorāda 20 zīmju saņēmēja Krievijas rubļu konta numurs. Krievijas rubļu konta numura pirmie 2 cipari ir “40” un konta numura sestais un septītais cipars ir “81”.
  • Saņēmējbanka: jānorāda saņēmējbankas BIK kods (9 zīmes).
  • Maksājuma detaļas: maksājuma detaļām obligāti jāsākas ar VO kodu - valūtas operācijas veida kods. Valūtas operāciju kods sastāv no latīņu alfabēta burtiem "VO" un operācijas 5 ciparu apzīmējuma – VOXXXXX. Nosakot VO kodu, rezidenta statuss vienmēr tiek noteikts attiecībā pret Krieviju. Ja maksājumu veic Latvijas iedzīvotājs un tiek veikts pārskaitījums Krievijas uzņēmumam/iedzīvotājam, tad Krievijā maksātājs ir nerezidents, bet saņēmējs – rezidents. Līdz ar to, nosakot VO kodu, jāizvēlas kods no kodu saraksta "Nerezidenta maksājums rezidentam".

Tālāk seko precīzs un skaidrs maksājuma mērķis - rēķina, līguma numurs un datums, NDS (PVN) lielums. Ja pakalpojumu vai preci neapliek ar nodokli, maksājuma detaļās obligāti jānorāda "BEZ NDS".

Ievadot informāciju sadaļā "Maksājuma detaļas", jāņem vērā, ka kopējais atļautais simbolu skaits ir 140. Aprēķinot simbolu skaitu, pievērsiet uzmanību tam, ka katra secīga latīņu alfabēta simbolu rinda tiek ielikta pēdiņās, kas palielina kopējo simbolu skaitu. Piemēram,

VO70030 KBK39220106040066000180 OKTMO45384000 VYPLATA PENSII 2018 SOGLASNO DOG.OT 18122007 KPP770601001 BEZ NDS S06 (kopējais simbolu skaits 116).

Skatīt paraugu maksājumam rubļos.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?