Kļūsti par klientu

Vai ir kādi papildus nosacījumi?

Kļūstot par bankas klientu Citadele mājaslapā, sākotnēji tavam kontam 60 000 EUR būs maksimālā ienākošo maksājumu kopsumma mēnesī, ko vari saņemt sava kontā. Šo nosacījumu var mainīt, ierodoties bankas filiālē. 

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?