Kļūsti par klientu

Ja pirms noteikumu izmaiņām (2020.gada 3. augusts) biju ieteicis vismaz 2 draugus kļūt par Citadeles klientiem, vai varu saņemt atlaidi kartes maksai arī par viņu ieteikšanu?

Nē, par iepriekš atvestajiem draugiem netiks piemērota atlaide, jo to neparedzēja iepriekšējie akcijas noteikumi, kas bija spēkā līdz 2020.gada 3. augustam. 

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?