Kļūsti par klientu

Vai man var atteikt kļūt par bankas klientu?

Banka var atteikt kļūt par klientu tiesību aktos noteiktos gadījumos un saskaņā ar bankas iekšējiem noteikumiem, piemēram, ja banka nevar pārliecināties par personas ienākumu likumību, ja persona sniedz bankai nepatiesu informāciju vai ja persona vēlas saņemt bankas pakalpojumus savā vārdā, bet citas personas interesēs.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?