Ieguldījumi fondos, akcijās un obligācijās

Vai tiek ieturēta komisija par ieguldījumu fondu apliecību turēšanu?

Komisija par ieguldījumu fondu apliecību turēšanu tiek ieturēta saskaņā ar aktuāliem tarifiem. CBL Asset Management pārvaldīto ieguldījumu fondu apliecību turēšana ir bezmaksas.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?