Ieguldījumi fondos, akcijās un obligācijās

Kādas komisijas apmaksā ieguldītājs, pērkot un pārdodot ieguldījumu fondu apliecības?

Tiek ieturēta brokeru komisija par darījuma noslēgšanu saskaņā ar aktuāliem tarifiem. Darījumiem ar CBL Asset Management pārvaldīto fondu apliecībām brokeru komisija netiek ieturēta, ja darījuma summa pārsniedz EUR 100. Ja darījuma summa ir mazāka, tiek piemērota tāda pati brokeru komisija kā par darījumiem ar citu fondu apliecībām. 

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?