Ieguldījumi fondos, akcijās un obligācijās

Kā iesniegt rīkojumu ieguldījumu fondu pirkšanai/ pārdošanai?

Ja Jūs esat Citadele bankas klients un Jums jau atvērts finanšu instrumentu konts, rīkojumu visērtāk var iesniegt Citadeles internetbankas sadaļā Investīcijas (Jauns rīkojums > Rīkojums par ieguldījumu fonda daļu pirkšanu vai pārdošanu).

Par finanšu instrumentu kontu atvēršanas un rīkojumu iesniegšanas kārtību darījumiem ar finanšu instrumentiem detalizēta informācija pieejama šeit.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?