Ieguldījumi fondos, akcijās un obligācijās

Vai bankā var saņemt konsultāciju par labākajiem ieguldījumiem?

Banka nesniedz klientiem rekomendācijas par piemērotākajiem ieguldījumu veidiem un neiesaka kādus noteiktus finanšu instrumentus. Klients pats izvērtē un pieņem lēmumus par savām investīcijām, to nepieciešamību un konkrētu finanšu instrumentu piemērotību klienta mērķiem un vajadzībām.

Taču potenciālajiem ieguldītājiem varam ieteikt izmantot bankas meitas uzņēmuma CBL Asset Management sagatavotu tiešsaistes konsultāciju Finoterapija, kas veidota, lai palīdzētu klientam saprast to, kā prātīgāk rīkoties ar savām finansēm, vai Ieguldījumu stratēģijas anketu, kuru aizpildot interesents saņem pesonalizētus ieguldījumu ieteikumus ar CBL Asset Management piedāvātajiem ieguldījumu fondiem, atbilstoši finanšu situācijai, riska apetītei un zināšanām.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?