Ieguldījumi fondos, akcijās un obligācijās

Kāds ir minimālais investīciju apjoms ieguldījumu fondiem?

Minimālais investīciju apjoms ir noteikts attiecīgā ieguldījumu fonda prospektā.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?