Vai maksājumu kartē ar e-talonu var piesaistīt personalizētās atlaides (pensionāru, studentu utml.) braukšanai sabiedriskajā transportā?

Šobrīd nav iespējams piemērot e-talonam maksājumu kartē personalizētās atlaides braukšanai Rīgas sabiedriskajā transportā.