Kā iesniegt rīkojumus darījumiem ar finanšu instrumentiem?

Rīkojumus ir iespējams iesniegt personīgi vai izmantojot tādus saziņas līdzekļus kā telefons, internetbanka, e-pasts un citus komunikācijas veidus, kas tiek atrunāti līguma noslēgšanas brīdī vai savstarpēji saskaņoti vēlāk.