Kādu pakalpojumu izmantošanas obligāts nosacījums ir finanšu instrumentu konta esamība?

Finanšu instrumentu konts ir viennozīmīgi nepieciešams, izmantojot brokeru pakalpojumus obligāciju vai akciju tirgū, vai iegādājoties ieguldījumu fondu daļas, kā arī aktīvu pārvaldes pakalpojumus. Piedāvājot minētos pakalpojumus, banka komplektā vienmēr nodrošina finanšu instrumentu konta atvēršanu, tomēr finanšu instrumentu kontu var atvērt arī bez pārējo pakalpojumu izmantošanas.