Kas ir finanšu instrumentu konts?

Finanšu instrumentu konts ir klienta konts bankā, kurā tiek reģistrētas klienta īpašumtiesības uz finanšu instrumentiem un veikta to uzskaite.