Kā atvērt finanšu instrumentu kontu?

Lai atvērtu finanšu instrumentu kontu, bankā jau jābūt atvērtam vai nu norēķinu kontam vai maksājumu kartes kontam.

Pēc tam tiek parakstīts iesniegums par Līguma par finanšu instrumentu konta atvēršanu un finanšu instrumentu darījumu veikšanu, kā arī aizpildīta anketa, lai banka gūtu vispārēju priekšstatu par klienta pieredzi un zināšanām darījumos ar finanšu instrumentiem.

Līgumu Jūs varat noslēgt bankas Galvenajā birojā Rīgā, Republikas laukumā 2A vai jebkurā citā bankas filiālē vai pārstāvniecībā.

Līguma noslēgšanai un, sekojoši, finanšu instrumentu konta atvēršanai privātpersonām nepieciešams uzrādīt tikai pasi, savukārt, juridiskām personām, LR rezidentiem, jāuzrāda sekojoši dokumenti:

  • uzņēmuma statūtu oriģināls vai notariāli apstiprināta kopija,
  • reģistrācijas apliecības oriģināls vai notariāli apstiprināta kopija,
  • izziņa no Uzņēmumu reģistra par parakstu tiesībām vai pilnsapulces protokola oriģināls vai notariāli apstiprināta kopija (ģenerālā pilnvara) kas nav vecāka par 14 dienām.