Kā pārvest finanšu instrumentus no citas bankas uz AS “Citadele banka”?

Lai veiktu finanšu instrumentu saņemšanu no citas bankas, klientiem ir nepieciešams veikt sekojošas darbības:
1. Atvērt norēķinu kontu un finanšu instrumentu kontu AS „Citadele Banka”. To var veikt jebkurā AS “Citadele banka” filiālē.
2. Iesniegt rīkojumu AS “Citadele banka” finanšu instrumentu saņemšanai, norādot banku, no kuras tiks veikts finanšu instrumentu pārvedums un finanšu instrumentu konta numuru.
3. Iesniegt finanšu instrumentu pārveduma rīkojumu bankai, no kuras tiks veikts finanšu instrumentu pārvedums, norādot attiecīgo finanšu instrumentu konta numuru AS „Citadele Banka”.

Neatradi atbildi uz savu jautājumu?

Zvani 6701 0000 vai raksti info@citadele.lv