Vai šis instruments pieejams tikai bankas Citadeles klientiem, vai arī citiem?

Savu kredītreitingu var noskaidrot ikviens cilvēks neatkarīgi no tā, kuras bankas klients viņš ir.