Kredīti un līzings

Kas ir ienākumu un izdevumu attiecība?

Ienākumu un izdevumu attiecība apzīmē to, cik liela daļa no mēneša ienākumiem tiek novirzīta kredītsaistību dzēšanai. Ja mēneša ienākumi ir 700 EUR, bet kredītmaksājumi ir 70 EUR, tad ienākumu-izdevumu attiecība ir 10%. Ja kredītmaksājumi būs 210 EUR, tad ienākumu-izdevumu attiecība būs 30%. Īstenojot Patērētāju tiesību aizsardzības centra ieteikumus par atbildīgu aizdošanu, banka vērtē cilvēka kopējo parādsaistību apjomu (kredīti, līzings) un lai tas nepārsniegtu pieļaujamo apmēru. Tāpat banka raugās, lai pēc maksājumiem par esošajām kredītsaistībām cilvēkam ienākumi nebūtu mazāki, kā valsts noteiktais iztikas minimums.

Jo vairāk brīvo līdzekļu, jo lielāku summu cilvēks var aizņemties. Taču, kā likums, bankas nekreditē, ja mēnesī parādsaistību dzēšanai jānovirza vairāk nekā 40% no ikmēneša ienākumiem. Savukārt, jo mazāki ienākumi, jo mazāku to daļu pieļaujams novirzīt kredītmaksājumu segšanai.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?