COVID-19

Ko darīt, ja nepieciešams saņemt papildu POS termināli?

To iespējams izdarīt internetbankā, nosūtot Bankai Rīkojumu par papildus POS uzstādīšanu, norādot kontakttālruni, ar ko sazināties no uzņēmuma puses par konkrēto pieprasījumu.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?