Ko darīt, ja nepieciešams saņemt papildu POS termināli?

To iespējams izdarīt internetbankā, nosūtot Bankai Rīkojumu par papildus POS uzstādīšanu, norādot kontakttālruni, ar ko sazināties no uzņēmuma puses par konkrēto pieprasījumu.