Maksājumu kartes

Prece kļuvusi lētāka

Ja iegādātā prece, kas apmaksāta ar Citadele C prime karti, 30 dienu laikā kļūst lētāka, un cenas starpība ir vairāk nekā 20 EUR, apdrošināšana nosedz šo summu starpību.

Balcia jāiesniedz:
- Čeki par pirkumiem;
- Paziņojums, fotogrāfijas, ekrānšāviņu (PrintScreen) no alternatīva tirgotāja, e-trigotāja par preces cenu pirkuma dienā;

un/vai

- Paziņojums, fotogrāfijas, ekrānšāviņu (PrintScreen) no tirgotāja, e-tirgotāja par akcijas periodu (sākuma un beigu datums) vai preces cenas samazināšanas datumu 30 dienu laikā no pirkuma iegādes dienas.

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, zvani uz Balcia palīdzības tālruni: +371 6581 8365, e-pasts: citadele@balcia.lv.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?