Maksājumu kartes

Prece tika nozagta vai nolaupīta

Tiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies ar preces slepenu zādzību jeb zādzību ar ielaušanos vai laupīšanu, ja šis risks iestājies 180 dienu laikā no preces iegādes brīža. Pirkumam jābūt veiktam ar attiecīgo Citadeles C  karti.

Svarīgi! Jāizsauc policija uzreiz pēc fakta konstatācijas.

Balcia jāiesniedz:
- Čeki par pirkumiem;
- Policijas protokols/izziņa par zādzību vai laupīšanu.

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, zvani uz Balcia palīdzības tālruni: +371 6581 8365, e-pasts: citadele@balcia.lv.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?