Maksājumu kartes

Radušies zaudējumi bojātas preces dēļ

Tiks atlīdzināti zaudējumi, kas radušies ar preces pēkšņu un neparedzētu fizisku bojājumu, ja šis risks iestājies 180 dienu laikā no preces iegādes brīža. Pirkumam jābūt veiktam ar attiecīgo Citadeles C karti. 

Balcia jāiesniedz:
- Čeki par pirkumiem; 
- Bojājumu kvalitatīvas fotogrāfijas; 
- Ja ir iespēja salabot: klienta veiktās apmaksas apstiprinošs dokuments no uzņēmuma, kas veica remontu.

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, zvani uz Balcia palīdzības tālruni: +371 6581 8365, e-pasts: citadele@balcia.lv.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?