Maksājumu kartes

Civiltiesiskā apdrošināšana

Lai pieteiktu civiltiesisko apdrošināšanu, jābūt trešās personas prasībai.

Kas tiek apdrošināts?
- Tevis vai tava bērna darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīts kaitējums trešās personas veselībai vai mantai.

Balcia atlīdzina:
- Neatliekamo medicīnisko palīdzību trešajai personai;
- Bojātās mantas atjaunošanu vai aizvietošanu;
- Glābšanas izdevumus;
- Tiesāšanās izdevumus

Balcia jāiesniedz:
- Trešās personas prasība (kopija) atlīdzināt tās zaudējumus;
- Valsts tiesībaizsardzības iestādes apliecinājums par negadījuma iestāšanos;
- Liecinieku liecības par negadījuma iestāšanos vai citi dokumenti, kas apliecina negadījuma iestāšanos.

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, zvani uz Balcia palīdzības tālruni: (+371) 65818365, e-pasts: citadele@balcia.lv.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?