Maksājumu kartes

Juridiskā palīdzība

Kas tiek apdrošināts?
Zaudējumi saistībā ar juridiskās palīdzības izmantošanu, kas tiek sniegti ārzemēs, ja netīši neievēro valsts tradīcijas, normas vai likumus, kā rezultātā ir radušās problēmas.

Balcia atlīdzina
Izdevumus par juridisko palīdzību.

Balcia jāiesniedz:
- Policijas protokols par notikušo incidentu;
- Rēķina apmaksas apliecinājums par juridiskajiem pakalpojumiem.

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, zvani uz Balcia palīdzības tālruni: (+371) 65818365, e-pasts: citadele@balcia.lv.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?