Maksājumu kartes

Nozagta bagāža

Kas tiek apdrošināts?
Bagāžas nolaupīšana, tai atrodoties klienta pārziņā.

Balcia atlīdzina
- Pirmās nepieciešamības preces, higiēnas preces, izdevumi, kas radušies iegādājoties attiecīgajam klimatam atbilstošu apģērbu, mobilais lādētājs, sporta inventāra īre.

Svarīgi! Ir jāziņo policijai uzreiz pēc fakta konstatācijas.

Balcia jāiesniedz:
- policijas izziņa;
- čeki par pirkumiem, kas aizvieto nolaupītās bagāžas vienības.

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, zvani uz Balcia palīdzības tālruni: +371 6581 8365, e-pasts: citadele@balcia.lv.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?