Maksājumu kartes

Aizkavējusies, bojāta bagāža

Kas tiek apdrošināts?
- Bagāžas aizkavēšanās galapunktā, starpposmā ilgāk par 2h;
- Bagāžas nozaudēšana, nolaupīšana, bojājums pārvadātāja vainas dēļ.

Balcia atlīdzina
- Pirmās nepieciešamības preces, higiēnas preces, izdevumi, kas radušies iegādājoties attiecīgajam klimatam atbilstošu apģērbu, mobilais lādētājs, sporta inventāra īre;
- Bojājuma gadījumā remonta izdevumus. Ja bagāžu nebūs iespējams saremontēt, bagāžas faktisko vērtību, piemērojot 15 % nolietojumu gadā sākot ar otro gadu.

Svarīgi:
- Netiek atlīdzināti jau aviopārvadātāja atlīdzinātie zaudējumi;
- Lai pieteiktu apdrošināšanas gadījumu ir jāvēršas lidostā, lai saņemtu izziņu par bagāžas aizkavēšanās, bojāšanas vai nozaudēšanas faktu.

Balcia jāiesniedz:
- izziņa;
- bagāžas talons;
- čeki par veiktajiem pirmās nepieciešamības pirkumiem, kas aizstāj aizkavēto bagāžu (aizkavētas bagāžas gadījumā) vai bojātās bagāžas foto un iegādes gadu un cenu;
- jāiesniedz bojātās bagāžas kvalitatīvi fotoattēli, pēc kuriem var objektīvi novērtēt bojājumus. Remonta gadījumā ir jāiesniedz remonta izdevumus apliecinoši dokumenti.

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, zvani uz Balcia palīdzības tālruni: +371 6581 8365, e-pasts: citadele@balcia.lv.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?