Maksājumu kartes

Uz Personalizētās kartes (piem., Rīdzinieka karte, Skolēna e karte) ir personas dati. Vai uz maksājumu kartes ar e-talonu arī ir informācija par klientu?

Uz maksājumu kartes ar e-talonu ir norādīta tāda pati informācija par klientu, kāda ir uz jebkuras Citadeles maksājumu kartes – vārds un uzvārds.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?