Maksājumu kartes

Kā notiek biļešu kontrole maksājumu kartē ar e-talonu?

Biļešu kontrolieri veic e-talona maksājumu kartē pārbaudi kā jebkuram citam e-talonam, bet viņam nav tiesību maksājumu karti ar e-talonu konfiscēt vai iznīcināt.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?