Maksājumu kartes

Vai es varu piedalīties Akcijā, ja kādreiz esmu bijis Citadeles klients un tagad kļūstu par klientu atkārtoti?

Jā, ja slēdzi visus kontus un kartes 6 mēnešus pirms Akcijas sākuma – ne vēlāk kā 2022. gada 1. augustā.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?