Autorizācijas ierīces

Kādi ir Touch ID un Face ID limiti?

Touch ID un Face ID darījumu limiti ir atkarīgi no MobileSCAN limitiem.

Ja MobileSCAN ir mazi limiti vai arī mobilā ierīce ir nedroša, tad darījumu limiti būs 1000 eiro vienam maksājumam un 2000 eiro dienā.

Ja MobileSCAN ir lieli limiti un mobilā ierīce ir droša, tad darījumu limiti būs 10 000 eiro vienam maksājumam un 20 000 eiro dienā

Jāatceras, ka mobilajā lietotnē veikta viena maksājuma limits ir 10 000 eiro, neatkarīgi no lieliem MobileSCAN limitiem.

Darījumu limiti

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?