Kad var saņemt valsts garantēto atlīdzību?

Valsts garantēto atlīdzību ir iespējams saņemt laika periodā no 2018. gada 3. marta līdz 2023. gada 3. martam.