ABLV/PNB bankas klientiem

Kas jādara, ja vēlos pilnībā vai daļēji dzēst savas saistības?

Ja Jums ir Citadeles internetbanka, tad brīvas formas rīkojumu varēsiet iesniegt tajā. Ja neesat mūsu klients, tad pieteikumu varat iesniegt arī klātienē jebkurā no Citadelse filiālēm.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?