ABLV/PNB bankas klientiem

Kas notiks ar mājokļa apdrošināšanu? Tā saglabāsies vai būs jāslēdz jauns apdrošināšanas līgums?

Esošās Ieķīlātā īpašuma apdrošināšanas polises būs spēkā līdz apdrošināšanas polises darbības beigu datumam.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?