ABLV/PNB bankas klientiem

Man hipotēka ir USD valūtā. Vai es varēšu maksāt USD, vai arī maksājumi būs jākonvertē uz EUR?

Kredītu valūtas paliek nemainīgas. Par kredītu var maksāt gan USD, gan citās valūtās. Saņemot maksājumu citā valūtā, naudas līdzekļi tiks konvertēti kredīta valūtā pēc Citadeles bezskaidras naudas maiņas kursa, kas būs spēkā konkrētajā dienā.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?