ABLV/PNB bankas klientiem

Vai manu kredītu pārņems Citadele? Kas mani par to informēs?

Katrs klients pēc kredīta nodošanas nekavējoties tiks informēts individuāli par turpmāko rīcību, saņemot personīgi adresētu vēstuli no likvidējamās ABLV Bank un Citadeles.  Ja vēstule nav saņemta, tad kredīts nav ticis nodots. Papildus par kredīta nodošanu var uzzināt, zvanot 6701 0000 vai vēršoties Citadeles filiālē.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?