ABLV/PNB bankas klientiem

Ja AS “PNB Banka” klientam kontā bija nauda citā valūtā (ne EUR), kādā valūtā būs iespējams saņemt izmaksāto atlīdzību?

Visas izmaksas tiks nodrošinātas eiro valūtā.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?