ABLV/PNB bankas klientiem

Kas notiks ar seifos esošajiem atlikumiem, kuri tika glabāti AS “PNB Banka”?

Seifu atlikumi nav valsts garantētās atlīdzības, tāpēc par tiem aicinām klientus jautāt AS "PNB Banka" pārstāvjiem. Pēc mums pieejamās informācijas, seifu īpašniekus "PNB Banka" turpina apkalpot pēc iepriekšēja pieraksta. 

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?