ABLV/PNB bankas klientiem

Kāda informācija jānorada internetbankas brīvās formas pieteikumā par garantēto atlīdzību saņemšanu?

Lūdzu man pienākošos AS "PNB Banka" valsts garantēto noguldījumu atlīdzības naudas summu pārskaitīt uz šādu man piederošu kontu:

  • konta numurs;
  • bankas / kredītiestādes / finanšu iestādes nosaukums;
  • bankas / kredītiestādes / finanšu iestādes SWIFT kods.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?