ABLV/PNB bankas klientiem

Esmu privātpersonas pilnvarota persona. Kas jādara, lai saņemtu izmaksu?

Ja Jums ir notariālā kārtībā izdota pilnvara, varat saņemt izmaksu pārstāvētās personas vārdā.  Gadījumā, ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības, zvaniet uz banku Citadele tel. +371 6701 0000.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?