ABLV/PNB bankas klientiem

Kas notiks ar AS “PNB Banka” klientu kredītiem?

Kā informē FKTK, AS “PNB Banka” darbības apturēšana neietekmē klienta pienākumu pildīt savas kredītsaistības. Kamēr kredītlīgums tiek pildīts, nevienam nav tiesību neko mainīt tā nosacījumos vai piedzīt no klienta kredīta atmaksu pirms noteiktā termiņa. Klienta pusē nekas nemainās, kamēr viņš laikā pilda savas saistības.

Par iespējām veikt kredīta atmaksu jautājiet, lūdzu, AS “PNB Banka” filiālēs:

Informācija klientiem, kuriem ir saistības PNB Bankā (piem. kredītsaistības, komisijas u.c.)

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?