ABLV/PNB bankas klientiem

Kas jāņem līdzi izmaksu saņēmējiem, dodoties uz bankas filiāli?

Latvijas klientiem (rezidentiem):

Privātpersonai:
Latvijā izdota pase vai personas apliecība (ID karte).

Privātpersonas pārstāvim:
Latvijā izdota pase vai personas apliecība (ID karte), kā arī notariālā kārtībā izdota pilnvara. Banku izsniegtās iekšējās pilnvaras nebūs derīgas.

Juridiskai personai:

  • Pārstāvēt tiesīgās personas Latvijā izdota pase vai personas apliecība (ID karte);
  • Ja juridisko personu ir tiesīgas pārstāvēt tikai vairākas personas kopīgi, tad tām visām kopā ir jāierodas bankā Citadele;
  • Pārstāvības tiesības apliecinoši dokumenti, ja juridiskā persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā.

Starptautiskajiem klientiem (nerezidentiem)

Privātpersonai:
ieceļošanai Latvijā derīga pase vai ieceļošanai Latvijā derīga personas apliecība (ID karte).

Privātpersonas pārstāvim (pilnvarotajai personai):
notariālā kārtībā izdota pilnvara un ieceļošanai Latvijā derīga pase vai Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izdota/ieceļošanai Latvijā derīga personas apliecība.

Juridiskai personai:

  • Pārstāvēt tiesīgās personas pase, kas derīga ieceļošanai Latvijā vai Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izdota/ieceļošanai Latvijā derīga personas apliecība
  • Juridiskās personas reģistrācijas apliecība, statūti (aktuālā redakcijā) un apliecinājums par tiesībām pārstāvēt juridisko personu (piemēram: direktora iecelšanas lēmums un/vai notariāla pilnvara)
  • Juridiskās personas aktīvo statusu apliecinošais dokuments.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?