ABLV/PNB bankas klientiem

Cik liela ir valsts garantētā atlīdzība?

Katrs noguldītājs var saņemt valsts garantēto atlīdzību līdz 100 000 eiro – atbilstoši noguldījuma summai noguldītāja kontos AS “PNB Banka”.

Tie noguldītāji, kuriem noguldījumu summa AS “PNB Banka” pārsniedz Noguldījumu garantiju likumā noteikto maksimālo apmēru 100 000 eiro, varēs pieteikt savas kā kreditora prasības AS “PNB Banka” likvidācijas procesa ietvaros.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?