ABLV/PNB bankas klientiem

Kad var saņemt valsts garantēto atlīdzību?

Valsts garantēto atlīdzību ir iespējams saņemt laika periodā no 2018. gada 3. marta līdz 2023. gada 3. martam.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?