ABLV hipotekārā kredīta klientiem

Ir pabeigta darījuma pirmā daļa starp banku Citadele un likvidējamo ABLV Bank par tai piederošā hipotekārā kredītportfeļa lielākās daļas iegādi.

Noslēdzoties darījuma pirmajai daļai, klienti, kuru kredīti tika nodoti Citadelei, tiks individuāli apzināti un informēti par jauno kārtību esošo hipotekāro saistību izpildē. Mēneša laikā ikviens klients saņems telefona zvanu, kā arī vēstuli uz līgumā norādīto adresi. Arī ABLV internetbankā ikvienam klientam ir pieejama detalizēta informācija par darījumu un pārejas procesu. Jautājumu gadījumā aicinām sagaidīt zvanu no Citadeles konsultanta.