Apdrošināšanas atlīdzības saņemšana

Klientiem, kas izvēlējušies uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu

Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta, ja ir iestājies kāds no apdrošināšanas gadījumiem. Lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību, apdrošinātajai personai vai labuma guvējam jāiesniedz noteikti dokumenti.

Traumu, kaulu lūzumu gadījumā

 • Apdrošinātā aizpildīts
  Pieteikums apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai
 • Ārstniecības iestādes vai ārstējošā ārsta izziņa par nelaimes gadījumu, tā seku raksturojums
 • Rentgenogramma kaulu lūzumu gadījumā
 • Apdrošinātā pases kopija (uzrādot oriģinālu)

Paliekošas invaliditātes gadījumā

Apdrošinātā nāves gadījumā

 • Labuma guvēja vai Apdrošinātā mantinieka aizpildīts
  Pieteikums apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai
 • Mantinieka tiesības uz mantojumu apliecinošs dokuments
 • Apdrošinātā miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu)
 • Labuma guvēja vai mantinieka pases kopija (uzrādot oriģinālu)

Papildapdrošinātā nāves gadījumā

Līguma termiņa beigu gadījumā

 • Apdrošinājuma ņēmēja vai Labuma guvēja līguma termiņa beigās aizpildīts
  Pieteikums uzkrājuma izmaksai
 • Labuma guvēja līguma termiņa beigās pases kopija (uzrādot oriģinālu)